Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Drovers with Cattle under an Arch of the Colosseum in Rome  1640

by Jan Asselijn

Herders met vee rustend onder de gewelven van het Colosseum te Rome.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum