Exhibit image
Imagee-Card
1 10.0 (2)

Triumvirate Assuming Power in the Name of the Prince of Orange, 21 November 1813  1828

by Jan Willem Pieneman

De aanvaarding van het Hoog Bewind door het Driemanschap in naam van de prins van Oranje op 21 november 1813 ten huize van Gijsbert Karel van Hogendorp, zittend rechts van de tafel. Achter hem staat Van der Duyn van Maasdam en naast hem staat, wijzend naar de officieren, Graaf van Limburg Stirum. Rechts staat met opgeheven hand kolonel Van Oldebarnevelt, genaamd Witte Tull...
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum