Exhibit image
Imagee-Card
1 0.0 (0)

Amalia van Solms in Mourning for her Husband, Prince Frederick Henry (Allegory of the Memory of Frederick Henry, Prince of Orange, with the Portrait of his Widow Amalia van Solms)  1654

by Govert Flinck

Portret van de weduwe Amalia van Solms, allegorie op de nagedachtenis van Frederik Hendrik, prins van Oranje. Op de voorgrond zit de prinses in rouwkleding met een geopend boek op schoot. Naast haar een allegorische vrouwenfiguur met een helm op het hoofd en een palmtak in de hand. Voor haar knielt de personificatie van de Hoop, met een anker in de rechterhand en een bloei...
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum