Άγιος Γεώργιος Ιωαννίνων / Saint George of Ioannina  2013

by Nikolaos Kallis

Credit: 
All rights reserved. Exhibited on USEUM with the permission of the rights owner.