Exhibit image
e-Card
0 0.0 (0)

En akademirådsforsamling på Charlottenborg i 1904  1907

by Viggo Johansen

painting by Viggo Johansen (Museum: Statens Museum for Kunst)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons