A Young Woman looking out over the Sea  1895

by Isaac Israels

Studie van een jonge vrouw, uitkijkend over zee. Buste, naar links, met hoed. Op de achtergrond duinen en zee.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum