Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Victory over the Spanish near Gibraltar by a Fleet Commanded by Admiral Jacob van Heemskerck, 25 April 1607  1617

by Adam Willaerts

De overwinning op de Spanjaarden bij Gibraltar door een vloot onder bevel van Jacob van Heemskerck, 25 april 1607. In de verte woedt de zeeslag bij de rots van Gibraltar. Over het strand op de voorgrond marcheren een divisie cavalerie en een divisie infanterie.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum