Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Allegory of the Victory of the Dutch over the Spanish Fleet at Gibraltar, 25 April 1607  1615

by Adam Willaerts

Allegorie op de overwinning van de Hollandse op de Spaanse vloot bij Gibraltar, 25 april 1607. Op het strand op de voorgrond een schermutseling tussen een Hollander en een Spanjaard om een stok terwijl anderen, waaronder een Engelsman en een Venetiaan, toekijken. Op de achtergrond woedt in de verte de zeeslag.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum