Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Posthumus Portrait of Augustus Stellingwerff, Admiral of the Friesland Admiralty, Killed by a Cannonball at the Battle of Lowestoft in 1665  1670

by Lodewijk van der Helst

Posthuum portret van Aucke Stellingwerff, admiraal van de admiraliteit van Friesland, gesneuveld in 1665 bij Lowestoft door een kanonskogel. Portret ten halven lijve, zittend in een stoel, met de linkerhand op de kanonskogel die voor hem op een tafel ligt. Verder op tafel: een helm met pluimen, commandostaf, geldstukken, een prent of kaart, een buideltje, een kistje met si...
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum