Exhibit image
e-Card
2 10.0 (1)

Ułani eksportujący jeńców na leśnej drodze  1927

by Wojciech Kossak

(Museum: National Museum in Warsaw)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons