Exhibit image
e-Card
1 10.0 (1)

Szarża na baterie rosyjskie pod Stoczkiem  1907

by Wojciech Kossak

(Museum: National Museum in Warsaw)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons