St John the Baptist  1650

by Unknown Artist

Johannes de Doper, halffiguur in profiel naar links, een bakje met water in de rechterhand en een staf over de schouder.
Attributed to Matthias Stom, 1630 - 1650.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum