Μέγα αρτοποιείον στη Θεσσαλία - Large Bakery in Thessaly  1933

by Theophilos Θεόφιλος

Credit: 
The image may be subject to copyrights