Δολοφονία Πρωθυπουργού Δηληγιάννη - Asassination of Prime Minister Diligiannis  1929

by Theophilos Θεόφιλος

Credit: 
Image may be subject to copyrights