Anthony van Dyck in Love with his Model  1827

by Gustave Wappers

In zijn atelier knielt de schilder Anthonie van Dijck verliefd voor zijn model. Links het schilderij waar de vrouw voor poseert, rechts een tafel met een kruik, kaas en een bord.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum

More from this artist...

No artworks found