Exhibit image
e-Card
0 0.0 (0)

brzeg morza  1895

by Ferdynand Ruszczyc

painting by Ferdynand Ruszczyc - Krym (Museum: Muzeum Sztuki w Łodzi)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons