Ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν - For altars and hearths 

by Alexandros Alexandrakis _ Αλέξανδρος Αλεξανδράκης

Greek soldiers during the Greco-Italian War (WW2)
Credit: 
Image may be subject to copyrights

You may also like...