Μὲ Τέτοιο Λαμπρὸ Στρατό - With Such A Glorious Army 

by Alexandros Alexandrakis _ Αλέξανδρος Αλεξανδράκης

Greek soldiers on bayonet charge during Greco-Italian war (WW2)
Credit: 
All rights reserved. Exhibited on USEUM with the permission of the rights owner.

You may also like...