Exhibit image
Imagee-Card
1 10.0 (1)

The interior of the Dominican church in Antwerp  1636

by Pieter Neefs I

Het interieur van de Dominicanerkerk, thans de Sint Pauluskerk, te Antwerpen. Door het middenschip loopt een processie, links en rechts kerkgangers en bezoekers. Tegen de linkermuur hangt een reeks grote schilderijen met werken van ondermeer Rubens, Van Balen, Teniers, Jordaens en Caravaggio.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum