Interior of a Protestant Gothic Church with Motifs from the Oude and Nieuwe Kerk in Amsterdam  1677

by Emanuel de Witte

Interieur van een protestantse gotische kerk met elementen ontleend aan de Oude en de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Tegen een kolom hangt een klein orgel. Op de voorgrond links spreekt een man met een grafdelver.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum