Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

"The Rich Man and Poor Lazarus  1661

by Barent Fabritius

De rijke man en de arme Lazarus. De parabel van de rijke man en Lazarus verbeeld in drie taferelen in een interieur. In het midden de rijke man aan een maaltijd, de bedelaar wordt bij de deur verjaagd. Links sterft de rijke man en wordt zijn ziel door duivels gehaald, rechts Lazarus rustend in de schoot van Abraham in de hemel. Het doek maakt deel uit van een reeks van par...
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum