Exhibit image
Imagee-Card
1 10.0 (2)

The Janissary Aga, Commander-in-Chief of the Janissaries  1700

by Unknown Artist

Aga, de opperbevelhebber der Janitsaren. Staande, ten voeten uit, met een hoge tulband.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum