Exhibit image
Imagee-Card
2 10.0 (1)

The Capon Aghassi, Chief of the White Eunuchs of the Sultan  1700

by Unknown Artist

De Capou Aghassi, hoofd der blanke eunuchen en intendant van de dienaren van de huishouding van de sultan. Staande, ten voeten uit, met uitgestoken linkerarm.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum