Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Surprise Attack on three Portuguese Galleons in the Bay of Goa, 30 September 1639  1653

by Hendrick van Anthonissen

Zeeslag waarbij op 30 september 1639 drie Portugese galjoenen in de Baai van Goa worden verrast door een Hollands eskader onder bevel van Cornelis Simonsz. van der Veere. De schepen beschieten elkaar en worden vanuit een fort op de wal beschoten.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum