Exhibit image
e-Card
1 0.0 (0)

RiversideWashing clothes  1980

by Li Mei-shu

Works of Li Mei-shu (Museum: Li Mei-shu Memorial Gallery)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons