Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Portrait of Mattheus de Haan, Governor-General of the Dutch East Indies  1750

by Unknown Artist

Portret van Mattheus de Haan (1663-1729). Gouverneur-generaal (1725-29). Staande, ten halven lijve, commandostaf in de rechterhand, de linkerhand in de zij. Onderdeel van een reeks van kopieën naar portretten van de gouverneurs-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië, waarschijnlijk afkomstig van de Verenigde Oostindische Compagnie. Kopie naar SK-A-3774.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum