Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Portrait of Jan Pietersz Coen, Governor-General of the Dutch East Indies  1750

by Unknown Artist

Portret van Jan Pietersz Coen (1587-1629). Gouverneur-generaal (1619-23 en 1627-29). Staand, ten halven lijve naar rechts, wandelstok in de rechterhand. Onderdeel van een reeks van kopieën naar portretten van de gouverneurs-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië, waarschijnlijk afkomstig van de Verenigde Oostindische Compagnie. Kopie naar SK-A-3758.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum