Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Portrait of Johan de Vries, Director of the Rotterdam Chamber of the Dutch East India Company, elected 1667  1695

by Pieter van der Werff

Portret van Johan de Vries (1607-77), gekozen in 1667. Buste in ovaal naar rechts. Onderdeel van een reeks portretten van de bewindhebbers van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, vervaardigd voor het Nieuw Oost-Indisch Huis uit 1698 aan de Boompjes te Rotterdam.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum