Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Portrait of Johan Kieviet, Director of the Rotterdam Chamber of the Dutch East India Company, elected 1664  1695

by Pieter van der Werff

Portret van Johan Kieviet (gest. 1692), gekozen in 1664. Buste in ovaal naar rechts. Onderdeel van een reeks portretten van de bewindhebbers van de Rotterdamse Kamer van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, vervaardigd voor het Nieuw Oost-Indisch Huis uit 1698 aan de Boompjes te Rotterdam.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum