Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Portrait of Cornelis van der Lijn, Governor-General of the Dutch East Indies  1750

by Unknown Artist

Portret van Cornelis van der Lijn (1608?-79). Gouverneur-generaal (1645-50). Ten halven lijve naar rechts, handschoen in de linkerhand. Onderdeel van een reeks van kopieën naar portretten van de gouverneurs-generaal van het voormalige Nederlands Oost-Indië, waarschijnlijk afkomstig van de Verenigde Oostindische Compagnie. Kopie naar SK-A-3763.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum