Exhibit image
e-Card
1 10.0 (2)

Katharina II af Rusland i kroningsdragt 

by Vigilius Eriksen

painting by Vigilius Eriksen (Museum: Statens Museum for Kunst)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons