Judith and Holofernes  1659

by Jan de Bray

Judith en Holofernes. Judith staat met geheven zwaard op het punt om het hoofd van de slapende Holofernes af te slaan, rechts haar dienstmaagd. Links op de voorgrond een tafeltje waarop een kandelaar en een koperen pot.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum