Exhibit image
e-Card
0 0.0 (0)

Del av kuliss till "Skog", 12 delar: Kuliss för vänstra delen av scenen, träd och klippor  1784

by Anonymous

painting by unknown artist (Museum: Nationalmuseum)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons