«Κορίτσι στο παράθυρο», 40 x 50 cm, oil on canvas.«Κορίτσι στο παράθυρο», 40 x 50 cm, oil on canvas.
  2052
  7
9.75 (8)

Keep the art coming

Hand-picked art wallpapers, free paintings to download and more from USEUM’s best in your mailbox every couple of weeks. Subscribe today for your bi-weekly dose of inspiration.