Exhibit image
Imagee-Card
2 9.0 (1)

Vissers met schepnetten langs een jaagpad  1595

by Hendrick Avercamp

Twee vissers aan een slootkant; verder vee, talrijke figuren, een trekschuit en een reiswagen.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum