Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Virgin and Child Enthroned with Four Saints, Saints John the Baptist, Antony Abbot, Elizabeth of Hungary, a female saint  1350

by Unknown Artist

Maria met kind en vier heiligen. Maria gezeten op een troon met het Christuskind op schoot. Op de voorgrond vier heiligen: Johannes de Doper, Antonius abt, Elisabeth van Hongarije en een vrouwelijk martelaar. In gotische gesneden houten lijst met opschrift.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum