Exhibit image
Imagee-Card
1 10.0 (1)

Portrait of Pieter Dircksz, called Long Beard, Council Member of the Orphan Chamber in Edam  1583

by Unknown Artist

Portret van Pieter Dircksz (1528-1606), genaamd Langebaard, weesmeester van Edam. Staande, ten voeten uit, met de rechterhand het uiteinde van de baard vasthoudend, de linkerhand in de zij. Links een zuil met een basement versierd met rolwerk, festoenen en linten; bovenaan het familiewapen.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum