Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

Ontwerp voor titelpagina voor Algemene Historie van het begin der wereld af, deel XIII, 1747  1747

by Jan Caspar Philips

Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum