Exhibit image
Imagee-Card
2 10.0 (1)

Het gebed voor de maaltijd  1786

by Wybrand Hendriks

Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum