Exhibit image
e-Card
1 0.0 (0)

Heroes  1881

by Viktor Vasnetsov

painting by Viktor Vasnetsov (Museum: Tretyakov Gallery)
Credit: 
Courtesy of Wikimedia Commons