Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Disbanding of the Waardgelders by Prince Maurice on the Neude at Utrecht, 31 July 1618  1625

by Joost Cornelisz Droochsloot

Het afdanken der waardgelders door prins Maurits op de Neude te Utrecht, 31 juli 1618. Op de voorgrond de prins begeleid door andere officieren te paard. Op het plein staan de soldaten in rijen opgesteld.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum