Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Christ Blessing the Children  1570

by Unknown Artist

Christus zegent de kinderen die door hun moeders bij hem worden gebracht. Achter Christus kijken de discipelen toe, rechts op de voorgrond zitten enkele schriftgeleerden.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum