Exhibit image
Imagee-Card
0 10.0 (1)

Allegory of the Treaty of Amity and Commerce between their High Mightinesses, the States General of the United Netherlands, and the United States of America, 1782  1782

by Unknown Artist

Allegorie op het 'Tractaat van Vriendschap en Commercie tusschen hun Hoog Mogenden de Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden en de Vereenigde Staaten van America', 1782. Drie figuren voorstellende rechts de Nederlandse maagd zittend op een ton met de vrijheidshoed op een lans en links de Amerikaanse maagd met Indiaanse trekken en een helm met veren, in de hand een lan...
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum