A Saint Bernard Dog Comes to the Aid of a lost Woman with a sick Child  1827

by Charles Picqué

Een sint-bernardshond komt een in de bergen verdwaalde vrouw met een ziek kind te hulp. Rechts knielt de vrouw tegen een rotswand met het kind liggend op haar schoot; de jongen heeft een rozenkrans in de hand. Links zit een hond met om de nek een kruik (gemerkt St. Bern.) en een bel.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum