Exhibit image
Imagee-Card
0 0.0 (0)

The Encounter of the Dutch and the English Fleet during the Voyage of the Dutch Flotilla to Boulogne, 1805  1806

by Martinus Schouman

Het treffen tussen de Hollandse en de Engelse vloot tijdens de tocht van de Hollandse flottielje naar Boulogne. Vervaardigd te Dordrecht in opdracht van het Ministerie van Marine. De Bataafse Republiek droeg in de jaren 1803-1805 bij aan de samenstelling van de Franse invasievloot te Boulogne, naar het denkbeeld van de Franse marinescheepsbouwer Groignard opgericht. Versch...
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum