Exhibit image
Imagee-Card
2 0.0 (0)

St. Severin in Cologne included in an imaginary Cityscape  1660

by Jan van der Heyden

De Sankt Severin te Keulen opgenomen in een gefantaseerd stadsbeeld. Gezicht op een plein net buiten de stadsmuren. In het midden de stadspoort. Midden onderaan geeft een heer een aalmoes aan een bedelende vrouw.
Credit: 
Courtesy of Rijksmuseum