Report the Artwork

Revue van de cavalerie door prins Willem V op het Malieveld te Den Haag, 1770