Report the Artwork

Portret van mejuffrouw M. Snijder van Wissenkerke met op de achtergrond een weide met bomen