Report the Artwork

Poortje van het gilde in de St. Anthoniswaag, Amsterdam