Report the Artwork

Mozes staande bij de Ark des Verbonds